Terma & Syarat

Selamat datang ke Al Sara Fashion kedai dalam talian laman web. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah ini berlaku untuk semua pengunjung dan pengguna Al Sara Fashion. Anda terikat dengan terma dan syarat ini sepanjang anda berada di https://www.alsara.my/.

Am
Kandungan terma dan syarat boleh berubah, dipindahkan atau dihapuskan pada bila-bila masa. Harap maklum bahawa Al Sara Fashion berhak mengubah kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan undang-undang terma dan syarat ini, Al Sara Fashion akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.Kandungan & Hak Cipta Laman Web
Kecuali dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk gambar, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain "Kandungan Laman" adalah hak cipta, tanda dagang, pakaian perdagangan dan / atau harta intelek lain yang dimiliki, dikendalikan atau dilesenkan oleh Al Sara Fashion.


Komen dan Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas kepada
https://www.alsara.my/ akan kekal menjadi Al Sara Fashion.


Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dikirimkan ke https://www.alsara.my/ yang akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagang, privasi hak peribadi atau hak milik lain. Selanjutnya, pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kasar, atau cabul yang dihantar ke laman web ini. Pengguna adalah satu-satunya yang bertanggungjawab untuk setiap isi komen yang dibuat.
 

Informasi produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

Surat berita
Pengguna akan bersetuju bahawa Al Sara Fashion boleh menghantar buletin mengenai berita / produk / promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Ganti rugi
Pengguna akan bersetuju untuk membela, mengganti rugi dan menahan Al Sara Fashion dari dan terhadap sebarang dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Laman web oleh anda.

Pautan ke laman web lain
Sebarang pautan akses ke laman web pihak ketiga adalah risiko anda sendiri.
https://www.alsara.my/ tidak akan berkaitan atau terlibat dengan laman web seperti itu sekiranya kandungan / produk pengguna mengalami kerosakan atau kerugian mempunyai kaitan dengan laman web pihak ketiga.

Maklumat Ketidaktepatan
Dari semasa ke semasa, mungkin ada informasi tentang
https://www.alsara.my/ yang mengandungi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan, yang mungkin berkaitan dengan keterangan produk, harga, ketersediaan dan isi artikel. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, perubahan atau penyuntingan maklumat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, kembalikan kepada kami dengan invois. Sila lihat "Dasar Pengembalian dan Pengembalian Wang".

Penamatan
Perjanjian ini berkesan kecuali dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau
https://www.alsara.my/. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, https://www.alsara.my/ juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan akan menolak akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas

.